Park Expert Sp. z.o.o. 42-504 Będzin, ul. Dąbrowska 47
Godziny otwarcia biura: poniedziałek–piątek 8:00–16:00

RODO


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PARK EKSPERT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE

Informujemy Państwa o przetwarzaniu danych osobowych, zwłaszcza w związku z treścią nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administrator danych
PARK EXPERT Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie przy ul. Dąbrowskiej 47, 42-504 Będzin wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694642 i posługująca się numerem NIP 6252462051 o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 zł. Kontakt z nami w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@parkexpert.pl

Inspektor danych osobowych
W przypadku wyznaczenia przez nas tego podmiotu, zostaniecie Państwo o tym poinformowany w tym miejscu.

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania
Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, PARK EXPERT sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie przetwarza Państwa dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.
Poniżej znajdują się wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi


Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
W związku z naszą działalnością i wyłącznie w celach wyżej wskazanych Państwa dane mogą być przekazywane:


Przekazywanie danych osobowych do Państw spoza Unii Europejskiej.
Państwa danych osobowych nie przekazujemy podmiotom spoza Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej

Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane
Przetwarzamy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w celach:


Państwa uprawnienia
Przysługuje Państwu prawo żądania:

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych:


W celu wykonania swoich praw prosimy o skierowanie żądania pod adres email: biuro@parkexpert.pl Przed realizacją Państwa uprawnień́ będziemy musieli Państwa odpowiednio zidentyfikować. Jeśli uznacie, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć́ skargę do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Podanie danych
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

Profilowanie
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.